Ansökan Musikskola

Ansökan kan göras fram till
2020-01-01

Ämnen/grupper


Välkommen

Här kan du göra din webbansökan till Kristianstads Kommunala Musikskolan.

Gör prioritering 1, 2 eller 3 vid önskat instrument/ämne.

När eleven blir antagen på ett av alternativen, så stryks de andra valen och tilldelad plats löper på tills uppsägning görs av vårdnadshavare till Musikskolans expedition.

Vissa instrument kan i mån av tillgång hyras på Musikskolan för 300 kr/termin.

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kan på begäran lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller ditt minderåriga barn. Barn- och utbildningsnämnden ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter raderade, begränsade eller överförda. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter. Kontakt till kommunens dataskyddsombud dataskyddsombud@kristianstad.se . Du kan kontakta Datainspektionen om du har klagomål på hur dina personuppgifter behandlas.

Mina val


Close Help