2019-10-18 Engelska/English Svenska/Swedish
 Ansökan om ID och lösenord Beställning av ID

 
Personnummer
Förnamn
Efternamn
Telefon hem
Mobiltelefon
E-postadress
Adress
Postnummer
Postadress

Coadress

Hemkommun


DesktopWeb
Önskat lösenord  
Bekräfta lösenord  
 
 

Ansöker du om id och lösenord till Vuxenutbildningen Kristianstad, tänk på att skydda ditt lösenord.Den sökande godkänner att personnummret används till användarnamn genom att ansöka om ID och lösenord.
Internet Explorer | FireFox
Kundens logo
Vuxenutbildningen Kristianstad
Tieto